آدرس

121 راک خیابان، 21 خیابان،
نیویورک، نیویورک 92103-9000

پارکینگ

پارکینگ رایگان در خیابان 125 راک

شماره تماس

88 45 887 021
98 68 887 021

رایانامه

hello@restaurantdemo.com

ساعات کار

شنبه …………. 8 صبح – 10 شب
یکشنبه ………. 8 صبح – 10 شب
دوشنبه ………. 8 صبح – 10 شب
سه شنبه ……. 8 صبح – 10 شب
چهارشنبه ……. 8 صبح – 10 شب
پنجشنبه ……… 8 صبح – 11 شب
جمعه …………. 8 صبح – 10 شب
logo

121 راک خیابان، 21 خیابان، نیویورک

شنبه-چهارشنبه: 08.00 صبح – 10:00 شب

پنجشنبه-جمعه: 10:00صبح – 11:00 شب

شماره تماس رزرو میز:

87 78 887 021

تمام حقوق سایت برای رستوران هفت محفوظ است.